Alterego.nu is hier niet meer beschikbaar. Probeer in plaats daarvan alteregofamily.com.

Kunst en kunstvormen

Wat kunst nou precies is, is een interessante vraag, die reeds op verschillende manieren beantwoord is. Iedereen heeft dan ook wel een duidelijk beeld bij het woord. Zo wordt kunst vaak geassocieerd met schilderijen. Of met muziek, of met een hilarische theatervoorstelling. Kunst is meestal (maar niet altijd) mooi en is voornamelijk bedoeld om een idee of een gevoel over te brengen. In welke vorm dat wordt gedaan hangt af van de training en interesse van de kunstenaar in kwestie.

Diverse kunstvormen

Kunst is lastig te definiëren, maar wel in te delen in categorieën. Omdat kunst in de kern iets creatiefs is, verzinnen kunstenaars voortdurend nieuwe concepten, technieken en vormen om zich uit te kunnen drukken. Toch zijn er een aantal duidelijke en herkenbare vormen van kunst, die al honderden jaren als een aparte discipline worden erkend. Hieronder volgt een lijst van de meest bekende kunstvormen.

Bekende vormen van kunst

  • Beeldende kunst: schilderijen, tekeningen, sculpturen, foto's en 3D-objecten. Dit is een erg (vaak uitsluitend) visuele vorm van kunst. Het is ook alomvertegenwoordigd: van de opvallende graffiti in het straatbeeld tot de schitterende graphics in videogames en online slots (klik hier).
  • Muziek: kunst door middel van geluid. Muzikanten zingen en/of gebruiken muziekinstrumenten of elektronica om muziek te maken. Klanken, tonen, melodieën en ritme zijn manieren om muziek vorm te geven.
  • Toneel en theater: de kunstenaar maakt gebruik van tekst, houdingen en gebaren om zijn ideeën over te kunnen brengen. Ook dans, zang en/of orkestbegeleiding, en visuele aspecten zoals kostuums en decor kunnen bij een theaterwerk horen.
  • Literatuur: Geschreven teksten die als mooi en onderhoudend bedoeld zijn.
  • Poëzie of dichtkunst: dit is een speciale vorm van schrijven en/of voordragen van teksten volgens bepaalde regels, waarbij de woorden en zinnen op een originele manier gerangschikt zijn, om zo een diepere betekenis te vertolken.